Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Musilová, Kateřina


Citace: www(vpohode.cz), cit. 18. 7. 2019
Citace: Pavlíčková, Andrea - Malíková, Hana ... et al.: Hravý sloh 7 : pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia : v souladu s RVP, 2019
Citace: Bočková, Renata - Musilová, Kateřina ... et al.: Přijímačky na VŠ v pohodě. Studijní předpoklady, 2018
Mgr., středoškolská učitelka českého jazyka a literatury, historie, dějin umění, profesní komunikace. Je hodnotitelkou ústní i písemné části maturitní zkoušky.