Skip to main content

Podrobné štatistiky fondu

Typ Názov Počet titulov Počet zväzkov Dátum poslednej zmeny
Spolu 82427 131800
EE E-knihy 1 0 20.02.2018
ST Staré tlače 0 0
KN Knihy 79472 115285 14.10.2019
MP [MP] 1 1 02.10.2017
AK Príväzky 6 0 27.09.2017
DP Študentské práce 547 546 04.12.2018
HU Hudobniny 310 335 14.10.2019
AN Články 947 0 14.04.2004
BR Brožúry 259 332 17.05.2018
ZK Zvukové knihy 0 0
EZ Elektronické zdroje 5 5 12.10.2018
SH Stolné hry 15 15 02.09.2019
AV Audiovizuálne médiá 535 621 10.10.2019
PE Periodiká 160 14660 11.10.2019
SK Skladby 169 0 31.05.2012
PM Pracovné materiály 0 0

Najhľadanejší