Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-20 z celkem 60.
Klíčová slova: dějiny, 15. stol., 18. stol., renesance, osvícenství, osobnosti, Kolumbus, Kryštof, Raffael, Erasmus Rotterdamský, Machiavelli, Niccoló, Cortéz, Hernando, Rabelais, Francois, Jindřich VIII., Kalvín, Jan, Ignác z Loyoly, Nostradamus, Michael de, Rubens, Petrus Paulus, Richelieu, Armand Jean du Ples., Galilei, Galileo, Descartes, René, Cromwell, Oliver, Komenský, Jan Amos, Moliére, Jean Baptiste Poquelin, La Fontaine, Jean de, Spinoza, Benedictus (Baruch) de, Locke, John, Leibniz, Gottfried Wilhelm von, Bach, Johann Sebastian, Marie Terezie, císařovna, Diderot, Denis, Voltaire, Kant, Immanuel, Washington, George, Mirabeau, Honoré Gabriel R. de, Isabela Kastilská, Torquemada, Tomás de, Alexandr VI. Borgia, Maxmilián I., Dürer, Albrecht, Bayard, Leonardo da Vinci, Barbarossové, Karel V., Fugger, Jakub II., Moctezuma, Müntzer, Thomas, Sülejman Nádherný, Pizarro, Francisco, Cartier, Jacques, František I., Koperník, Mikuláš, Ivan IV. Hrozný, Filip II., Alžběta I. Anglická Tudorovna, Knox, John, Akbar, Abúl Fath Džaláluddín Muhammad, Terezie z Avily, Jan od Kříže, svatý, Montaigne, Michel de, Abbás I. Veliký, Jindřich III., Jindřich IV., Godunov, Boris, Shakespeare, William, Iejasu, Tokugawa, Cervantes Saavedra, Miguel de, Monteverdi, Claudio, Rudolf II. Habsburský, Ludvík XIII., Bacon, Francis - filozof, Harvey, William, Gustav II. Adolf Vasa, Albrecht z Valdštejna, Urban VIII., Mazarin, Jules, Rembrandt, Harmenszoon van Rijn, Olivares, Kristina Švédská, Velázquez, Diego R. de Silva y, Ludvík XIV., Kchang - Si, Colbert, Jean-Baptiste, Mulaj Ismaíl, Leeuwenhoek, Antony van, Newton, Isaac, Vauban, Sébastien le Prestre de, Petr I. Veliký, Law, John, Linné, Carl von, Fridrich II. Veliký, Ludvík XV., Montesquieu, Charles Louis de, Franklin, Benjamin, Rousseau, Jean-Jacques, Kateřina II. Veliká, Cook, James, Ludvík XVI., Turgot, Anne Robert, Smith, Adam, Josef II., Mozart, Wolfgang Amadeus, Marie Antoinetta, Lavoisier, Antoine Laurent de, Michelangelo Buonarroti, Kateřina Medicejská
[Loading...]
Dostupné
Klíčová slova: filozofie, česká, slovenská, dějiny, filozofické, myšlení, Českoslovenko, osobnosti, čeští, slovenští, myslitelé, filozofové, Raňkův z Ježova, Vojtěch, Milíč z Kroměříže, Jan, 1320-1374, Václavův z Prahy, Jenek, Štítný ze Štítného, Tomáš, ca 1333 - ca 1409, Matěj z Janova, 1350-1394, husitství, Stanislav ze Znojma, Jeroným Pražský, ca 1380-1416, Hus, Jan, 1371-1415, Chelčický, Petr, 1390-1460, humanismus, reformace, Komenský, Jan Amos, 1592-1670, Benedikti z Nedožier, Vavrinec, Bayer, Ján, Caban, Izák, protireformace, Stránský, Pavel, 1583-1657, Marek Marci z Kronlandu, Jan, 1595-1667, Caramuel z Lobkovic, Jan, 1606-1682, Hirnhaim, Jeroným, 1637-1679, Kéri, František, 1702-1768, Horvát, Jan Baptista, Jaslinský, Andrej, 1715-1784, osvícenství, Karlovský, Žigmund, 1772-1821, Greguš, Michal, 1793-1838, Laurentzy, Ján, 1775-1819, Steigel, Michal, 1769-1829, Feješ, Ján, 1764-1823, Procházka, Jiří, 1749-1820, Dobrovský, Josef, 1753-1829, Bolzano, Bernard, 1781-1848, národní, obrození, Jungmann, Josef, 1773-1847, Purkyně, Jan Evangelista, 1787-1869, Palacký, František, 1798-1876, Kollár, Ján, 1793-1852, Kuzmány, Karol, 1806-1866, Hurban, Jozef Miloslav, 1817-1888, revoluce, 1848, Klácel, František Matouš, 1808-1882, Hanuš, Ignác Jan, 1812-1861, Havlíček Borovský, Karel, 1821-1856, Štúr, L'udovít Velislav, 1815-1856, Kráĺ, Janko, 1822-1876, Arnold, Emanuel, 1800-1869, Sabina, Karel, 1813-1877, Smetana, Augustin, díla, ukázky, antologie
[Loading...]
Dostupné
Nakladatelské údaje: Praha : Panorama 1984
Klíčová slova: výchova, pedagogika, vzdělávání, dějiny, osobnosti, filozofové, učenci, starověk, středověk, Konfucius, 552-479 př. Kr., Platón, ca 427-347 př. Kr., Aristotelés, 384-322 př. Kr., Quintilianus, Marcus Fabius, Augustin, Aurelius, 354-430, Tomáš Akvinský, 1225-1274, renesance, osvícenství, Erasmus Rotterdamský, Desiderius, 1465-1536, Vives, Juan Luis, 1492-1540, Rabelais, Francois, 1494-1553, Montaigne, Michel Eyquem de, 1533-1592, Luther, Martin, 1483-1546, Komenský, Jan Amos, 1592-1670, Locke, John, 1632-1704, Franklin, Benjamin, 1706-1790, Rousseau, Jean Jacques, 1712-1778, Diderot, Denis, 1713-1784, Helvétius, Claude Adrien, 1715-1771, Pestalozzi, Johann Heinrich, 1746-1827, 19. stol., Herbart, Johann Friedrich, 1776-1841, Fröbel, Friedrich, 1782-1852, Diesterwerg, Friedrich Adolph Wilhelm, 1790-1866, Spencer, Herbert, 1820-1903, Ušinskij, Konstantin Dmitrijevič, 1824-1871, Lindner, Gustav Adolf, 1828-1887, Tolstoj, Lev Nikolajevič, 1828-1910, 20. století, Kerschensteiner, Georg, 1854-1932, Dewey, John, 1859-1952, Montessori, Maria, 1870-1952, Decroly, Ovide, 1871-1932, Claparede, Edouard, 1873-1940, Thorndike, Edward Lee, 1874-1949, Piaget, Jean, 1896-1980, revoluční, demokraté, Bělinskij, Vissarion Grigorjevič, 1811-1848, Gercen, Alexandr Ivanovič, 1812-1870, Černyševskij, Nikolaj Gavrilovič, 1828-1889, Dobroljubov, Nikolaj Alexandrovič, 1836-1861, marxismus-leninismus, Marx, Karl, 1818-1883, Engels, Friedrich, 1820-1895, Lenin, Vladimír Iljič, 1870-1924, socialismus, Pavlov, Ivan Petrovič, 1849-1936, Zetkina, Klára, 1857-1933, Krupská, Naděžda Konstantinovna, 1869-1939, Korczak, Janusz, 1878-1942, Blonskij, Pavel Petrovič, 1884-1941, Makarenko, Anton Semjonovič, 1888-1939, Gándhí, Máhatmá, 1869-1948, Husajn, Táhá, 1889-1973, Obara, Kunijoši, 1892-1981, Nkrumah, Kwamé, 1909-1972, Freire, Paulo, 1921-
[Loading...]
Dostupné

Akce

RSS

Řezy

[Loading...]