Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-20 z celkem 299.
Klíčová slova: Vladivoj český kníže(-1003), osobnosti, panovníci, životopisy, Španělsko, Anglie, Francie, Německo, Uhry, Polsko, Rusko, Byzanc, Srbsko, Bulharsko, papežové, Alexios I. Komnenos, 1048-1118, Alfons VI. kastilský, 1030-1109, Alfred Veliký, 849-899, Arnulf Korutanský, 850-899, Bogomilové, Bela I. Uherský, 1016-1063, Bela II., Uherský (Slepý), 1109-1141, Boleslav I. Ukrutný, 915-972, Boleslav II. Pobožný, -999, Boleslav III. Ryšavý, 966-1037, Boleslav I. Chrabrý, 967-1025, Boleslav III. Křivoústý, 1085-1138, Boleslav II. Smělý, 1041-1081, Bořivoj I., -888, Bořivoj II., -1124, Břetislav I., asi 1003-1055, Břetislav II., -1100, Eduard III. Vyznavač, 1002-1066, Filip I. Francouzský, 1052-1108, Hárún ar-Rašíd, 763-809, Igor, kníže kyjevský, Isák Komnenos, Jaromír(975-1035), Jaroslav Moudrý(978-1054), Jindřich Burgundský(1069-1112), Jindřich I. anglický(1068-1135), Jindřich II. anglický(1133-1189, Jindřich I. německý(876-936), Jindřich II. něm. (973-1024), Jindřich III. Černý(1017-1056), Jindřich IV. (1050-1106), Karel Veliký(747-814), Kazimír I. Obnovitel(1016-1058), Kerularios, Knut I. Veliký(995-1035), Koloman I. (1068-1116), Konrád I. německý(-918), Konrád II. Salský(990-1039), Konrád I. Brněnský(1032-1092), Konrád III. hohenštauf(1093-52), Konstantin, Krum bulharský(-814), Ladislav I. uherský(1040-1095), Lothar III. (1075-1137), Ludvík německý(822(4)-875), Ludvík IV. Dítě(893-911), Ludvík I. Pobožný(778-840), Mamun, kalif, Metoděj, Měšek I. polský(922-992), Měšek II. polský(990-1034), Mojmír I. (-846), Mojmír II. (-907), Mikuláš I. papež, Nikeforos Fokas, Oldřich/975-1034/, Olga svatá, Ondřej I. uherský, Ota I. uherský, Ota I. Veliký(912-973), Ota II. (955-983), Ota III. (980-1002), Petr I. bulharský(-969), Polabané, Pribina, Radomir, Robert I. francouzský(865-923), Rastislav, Rurik Novgorod, Sámo, Soběslav I. (-1140), Spytihněv I. (875-915), Spytihněv II. (1031-1061), Svatopluk (-894), Svatopluk(-1109), Štěpán I. uherský(975-1038), Theodora byzantská(810-867), Václav Svatý(907-929(35)), Vilém Dobyvatel(1027(8)-1087), Vilém II. Ryšavý(1056-1100), Evropa, Vladislav I. (-1125), Vojtěch Svatý, Vratislav I. (888-921), Vratislav II. (1031-1092), Island, Norsko, Lev III. papež, Štěpán V. (VI. )papež, Benedikt VII., Bonifác VII., Lev IX. papež, Štěpán IX.(X.)papež, Mikuláš II. papež, Řehoř VII. papež, Urban II. papež, Inocenc II. (papež), Omejovci, Karlovci, Kapetovci, Přemyslovci, Arpádovci, Piastovci, Rurikovci, Komnenovci, Vladislav I. král(-1174), panovnické rody
[Loading...]
Dostupné
Klíčová slova: Evropa, osobnosti, panovníci, životopisy, 11. stol., 12. stol., 13. stol., Španělsko, Anglie, Hispanie, Francie, Německo, Polsko, Rusko, Byzanc, Uhry, Srbsko, Bulharsko, Plantageneti, Hohenštaufové, Angelovci, Palaiologovci, Nemanjiči, Asěnovci, papežové, Kalixt II. papež, Inocenc II. (papež), Alexander III. (papež), -1181, Kalixt III. papež, Inocenc III.(papež), 1160-1216, Inocenc IV. (papež), Řehoř X. papež, Bonifác VIII., 14. stol., Adolf Nassavský, 1255-1298, Albrecht I. Habsburský , 1255-1308, Alexandr Něvský, 1220-1263, Alexios I. Komnenos, 1048-1118, Alexios II. byzantský, Alexios III. byzantský, -1210, Alfons VII. kastilský, 1106-1157, Alfons VIII. kastilský, 1155-1214, Alfons X. kastilský, 1221-1284, Anežka Přemyslovna (Česká), 1205-1282, Arnold z Brescie, Asěn I. car bulharský, Balduin I. Byzantský, 1171-1205, Balduin II. Byzantský, 1217-1261, Bedřich, kníže, 1141-1189, Bela IV., 1206-1270, Bernard z Clairvaux, Boleslav IV. Kadeřavý, 1125-1173, Boleslav III. Křivoústý, 1085-1138, Bonifác VIII. papež, Eduard I. anglický , 1239-1307, Eduard II. anglický, 1284-1327, Eleonora Akvitánská, 1122-1204, Ferdinand III. Svatý, 1199-1252, Filip II. August , 1165-1223, Filip III. Smělý, 1245-1285, Filip IV. Sličný, 1265-1314, Filip Švábský, 1176-1208, František z Assisi, 1182-1226, Fridrich I. Barbarossa, 1122-1190, Fridrich II. Sicilský, 1194-1250, Fridrich II. Bojovný, 1210-1246, Hadrian IV., papež, Isák II. byzantský(-1204), Jakub I. aragonský(1208-1276), Jan II. Komnenos(1088-1143), Jan I. Bezzemek(1167-1216), Jan Vataces, Jindřich I. Bradatý(1163-1238), Jiří Dolgoruký, Jindřich II. Pobožný(1191-1241), Jindřich IV. (1050-1106), Jindřich II. anglický(1133-1189, Jindřich III. anglický(1207-72), Kaliman I. bulharský, Kalojan(+1207), Karel I. Robert(1288-1342), Karel I. z Anjou(1288-1342), Karel IV. Krásný fr. (1294-1328), Kazimír II. Spravedlivý(1138-94, Konrád III. hohenštauf(1093-52), Konrád IV. švábský(1228-1254), Konrád Ota(-1191), Konradin(1252-1268), křížové výpravy, Ladislav IV. uherský(1262-1290), Ludvík VII. fr(1120-1180), Ludvík VIII. fr(1187-1226), Manuel I. Komnenos, Marko Polo, Michal VIII. byzantský(1224-82), Ondřej II. uherský(1176(7)-1235, Ondřej III. uherský, Ota IV. Brunšvický(1175-7-1218), Petr Amienský(-1115), Petr II. bulharský(-1197), Přemysl Otakar I. (1155-1230), Přemysl Otakar II. (1233-1278), Přemysl II. polský(1257-1296), Richard Cornwallský(1209-1272), Richard I. Lví srdce(1157-1199), Roger II. sicilský(1095-1154), Rudolf I. Habsburský(1281-1307), Řehoř IX. papež, Sáva(Rastko), Soběslav II. (1128-1180), Štěpán I. Nemanja(1113(4)-1200), Štěpán II. srbský(-1227), Štěpán Uroš I. (-1280), Tataři, Temudžin, Becket, Tomáš, Václav I. (1205-1253), Václav II. (1271-1305), Václav III. (1289-1306), Vilém Holandský(1227(8)-1256), Vladimír II. Monomach(1053-1125, Vladislav II. (1110-1174), Vladislav II. polský(1351-1434), Vladislav III. polský(1424-1444, Vladislav Jindřich(-1222), Vladislav Lokietek(1260(1)-33), Záviš z Falkenštejna, Ferdinand III. Svatý, 1199-1252, Filip III. Smělý, 1245-1285, sv. František
[Loading...]
Dostupné
[Loading...]
Dostupné
Klíčová slova: umění, africké, barbarské, buddhistické, byzantské, čínské, dekorativní, etruské, gotické, helénistické, indické, irské, islámské, karolinské, keltské, křesťanské, lidové, muslimské, mykénské, nomádské, orientální, otonské, románské, řecké, římské, současné, užité, dějiny, malířství, sochařství, architektura, pravěk, paleolit, neolit, doba bronzová, doba železná, Mezopotámie, Írán, Asýrie, Egypt, civilizace, egyptské, mínójské, pyramidy, hrobky, chrámy, reliéfy, malby, Kréta, Kyklady, keramika, Mykény, Řecko, plastiky, Peloponnésos, vázy, Akropolis, Persie, Persepolis, Řím, Flaviovci, Traianus, Marcus Ulpius, Hadrianus, Publius Aelius, Antoninus Pius, Imp. C, Konstantin, svatý, baziliky, mozaiky, ikonografie, Byzantská říše, kostely, obrazoborectví, ikony, iluminace, miniatury, fresky, islám, mešity, paláce, středověk, Osmanská říše, Itálie, Irsko, klenby, gotika, Anglie, Španělsko, Německo, manýrismus, Giotto, Florencie, Donatello, Masaccio, náboženství, Piero della Francesca, Eyck, Jan van, Weyden, Rogier van d., tapiserie, Bosch, Hieronymus, Dürer, Albrecht, Leonardo da Vinci, Medici, Lorenzo de, Raffael Santi, renesance, Michelangelo Buonarroti, Giorgione, Tizian, Francie, El Greco, Holandsko, baroko, urbanismus, zámky, Bernini, Gian Lorenzo, Versailles, Flandry, Rubens, Petrus Paulus, Rembrandt, Harmenszoon van Rijn, rokoko, Rakousko, Čechy, Morava, nábytek, tématika, náboženská, mytologie, portréty, klasicismus, USA, romantismus, Velká Británie, realismus, krajinomalby, krajinomalba, Daumier, Honoré, Courbet, Gustave, Millet, Jean Francois, historismus, eklektismus, impresionismus, Manet, Edouard, Whistler, James Abbott McNeill, Degas, Edgar, Monet, Claude, Macchiaioli, symbolismus, secese, postimpresionismus, neoimpresionismus, Gauguin, Paul, nabisté, Toulouse-Lautrec, Henri de, Gogh, Vincent van, Munch, Edvard, Strindberg, August, 20. stol., fauvisté, kubismus, Picasso, Pablo Ruiz y, futurismus, abstrakce, dadaismus, surrealismus, avantgarda, expresionismus, Rodin, Auguste
[Loading...]
Dostupné

Akce

RSS

Řezy

[Loading...]