Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-9 z celkem 9.
Dostupné
Nakladatelské údaje: Bratislava : Mladé letá, 2003
Klíčová slova: dějiny, 15. stol., 18. stol., renesance, osvícenství, osobnosti, Kolumbus, Kryštof, Raffael, Erasmus Rotterdamský, Machiavelli, Niccoló, Cortéz, Hernando, Rabelais, Francois, Jindřich VIII., Kalvín, Jan, Ignác z Loyoly, Nostradamus, Michael de, Rubens, Petrus Paulus, Richelieu, Armand Jean du Ples., Galilei, Galileo, Descartes, René, Cromwell, Oliver, Komenský, Jan Amos, Moliére, Jean Baptiste Poquelin, La Fontaine, Jean de, Spinoza, Benedictus (Baruch) de, Locke, John, Leibniz, Gottfried Wilhelm von, Bach, Johann Sebastian, Marie Terezie, císařovna, Diderot, Denis, Voltaire, Kant, Immanuel, Washington, George, Mirabeau, Honoré Gabriel R. de, Isabela Kastilská, Torquemada, Tomás de, Alexandr VI. Borgia, Maxmilián I., Dürer, Albrecht, Bayard, Leonardo da Vinci, Barbarossové, Karel V., Fugger, Jakub II., Moctezuma, Müntzer, Thomas, Sülejman Nádherný, Pizarro, Francisco, Cartier, Jacques, František I., Koperník, Mikuláš, Ivan IV. Hrozný, Filip II., Alžběta I. Anglická Tudorovna, Knox, John, Akbar, Abúl Fath Džaláluddín Muhammad, Terezie z Avily, Jan od Kříže, svatý, Montaigne, Michel de, Abbás I. Veliký, Jindřich III., Jindřich IV., Godunov, Boris, Shakespeare, William, Iejasu, Tokugawa, Cervantes Saavedra, Miguel de, Monteverdi, Claudio, Rudolf II. Habsburský, Ludvík XIII., Bacon, Francis - filozof, Harvey, William, Gustav II. Adolf Vasa, Albrecht z Valdštejna, Urban VIII., Mazarin, Jules, Rembrandt, Harmenszoon van Rijn, Olivares, Kristina Švédská, Velázquez, Diego R. de Silva y, Ludvík XIV., Kchang - Si, Colbert, Jean-Baptiste, Mulaj Ismaíl, Leeuwenhoek, Antony van, Newton, Isaac, Vauban, Sébastien le Prestre de, Petr I. Veliký, Law, John, Linné, Carl von, Fridrich II. Veliký, Ludvík XV., Montesquieu, Charles Louis de, Franklin, Benjamin, Rousseau, Jean-Jacques, Kateřina II. Veliká, Cook, James, Ludvík XVI., Turgot, Anne Robert, Smith, Adam, Josef II., Mozart, Wolfgang Amadeus, Marie Antoinetta, Lavoisier, Antoine Laurent de, Michelangelo Buonarroti, Kateřina Medicejská
[Loading...]
Dostupné
Nakladatelské údaje: Praha : Albatros, 2004
Klíčová slova: životopisy, osobnosti, dějiny, České země, věda, politika, kultura, cestovatelé, církev, encyklopedie, filozofie, filozofové, literatura, politici, průmysl, přiručky, spisovatelé, sport, sportovci, umělci, umění, vojenství, vojáci, vědci, české dějiny, české země, Aleš, Mikoláš, Anežka Česká, Arbes, Jakub, Balbín, Bohuslav, Barrande, Joachim, Baťa, Tomáš, Benda, Jiří Antonín, Beneš, Edvard, Bílek, František, Blahoslav, Jan, Blatný, Ivan, Boleslav I., Bolzano, Bernard, Bořivoj, Brandl, Petr, Braun, Matyáš Bernard, Brauner, Bohuslav, Brokof, Ferdinand Maxmilián, Brožík, Vaclav, Břetislav I., Březina, Otokar, Burian, Emil František, Burian, Vlasta, Burian, Zdeněk, Cimrman, Jára, Čapek, Josef, 1887-1945, Čapek, Karel, 1890-1938, Čermák, Jaroslav, Čelakovský, František Ladislav, Dalimil, Destinnová, Ema, Dientzenhofer, Kilián Ignác, Dientzenhofer, Kryštof, Diviš, Prokop, Dobrovský, Josef, Drtikol, František, Eliška Přemyslovna, Erben, Karel Jaromír, Ferdinand I. Habsburský, Fibich, Zdeněk, Filla, Emil, Foerster, Josef Bohuslav, Foglar, Jaroslav, Forman, Miloš, Frič, Alberto Vojtěch, Gočár, Josef, Gutfreund, Otto, Tadeáš Hájek z Hájku, Hájek z Libočan, Václav, Halas, František, Hanzelka, Jiří, Zikmund, Miroslav, Harant z Polžic a Bezdružic, Kryštof, Hašek, Jaroslav, Havel, Václav, Havlíček Borovský, Karel, Heyrovský, Jaroslav, Holan, Vladimír, Hollar, Václav, Holub, Emil, Hrabal, Bohumil, Hrdlička, Aleš, Hrozný, Bedřich, Hus, Jan, Hynais, Vojtěch, Chelčický, Petr, Jan Lucemburský, Jan Nepomucký, Janáček, Leoš, Janský, Jan, Jesenius, Jan, Ježek, Jaroslav, Jirásek, Alois, Jiří z Poděbrad, Jungmann, Josef, Kaňka, František Maxmilián, Karel IV., Kolář, Jiří, Kolben, Emil, Konstantin, Metoděj, Kosmas, Kotěra, Jan, Kramerius, Václav Matěj, Krčín z Jelčan a Sedlčan, Jakub, Kryl, Karel, Křižík, František, Kubelík, Jan, Kubišta, Bohumil, Kundera, Ludvík, 1929-, Kupecký, Jan, Kupka, František, Lada, Josef, Laurin a Klement, Laurin, Václav, Klement, Václav, Löw, Jehuda ben Becalel, Ludmila, svatá, Mácha, Karel Hynek, Mánes, Josef, Martinů, Bohuslav, Masaryk, Jan, Masaryk, Tomáš Garrigue, Mathesius, Vilém, Medek, Mikuláš, Menzel, Jiří, Michna z Otradovic, Adam Václav, Mrštík, Alois, Mrštík, Vilém, Mucha, Alfons, Mukařovský, Jan, Myslbek, Josef Václav, Mysliveček, Josef, Náprstek, Vojtěch, Nedbal, Karel, Němcová, Božena, Neruda, Jan, Nezval, Vítězslav, Novák, Vítězslav, Otto, Jan, Palacký, František, Parléř, Petr, Patočka, Jan, Peroutka, Ferdinand, Preisler, Jan, Presl, Jan Svatopluk, Přemysl Otakar I., Přemysl Otakar II., Purkyně, Jan Evangelista, Radok, Alfréd, Rašín, Alois, Reiner, Václav Vavřinec, Rejt, Benedikt, Ressel, Josef, Rieger, František Ladislav, Rokycana, Jan, Rostislav, Vilém z Rožmberka, Petr Vok z Rožmberka,, Rudolf II., Ryba, Jakub Jan, Sámo, Santini Aichl, Jan Blažej, Seifert, Jaroslav, Sládek, Josef Václav, Slavíček, Antonín, Slavník, Smetana, Bedřich, Sudek, Josef, Suchý, Jiří, Šlitr, Jiří, Suk, Josef, Svatopluk, Svěrák, Zdeněk, Svoboda, Josef, Šafařík, Pavel Josef, Šalda, František Xaver, Šíma, Josef, Škoda, Emil, Škréta, Karel, Škvorecký, Josef, Tomáš Štítný ze Štítného, Štursa, Jan, Švabinský Max, Švankmajer, Jan, Theodorik, Tomášek, František, kardinál, 1899-1992, Toyen, Trnka, Jiří, Tyl, Josef Kajetán, Tyrš, Miroslav, Václav(svatý), Václav I., Václav II., Václav IV., Albrecht z Valdštejna, Vančura, Vladislav, Vláčil, František, Vladislav II., Vladislav II. Jagellonský, Vojtěch(svatý), Voskovec, Jiří, Werich, Jan, Vratislav II., Vrchlický, Jaroslav, Wichterle, Otto, Záviš z Falkenštejna, Zeman, Karel, Zeyer, Julius, Zikmund Lucemburský, Zítek, Josef, Zrzavý, Jan, Želivský, Jan, Ženíšek, František, Karel starší ze Žerotína, Žižka z Trocnova, Jan
[Loading...]
Dostupné

Akce

RSS

Řezy

[Loading...]