Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-2 z celkem 2.
Nakladatelské údaje: Bratislava : Mladé letá, 2003
Klíčová slova: dějiny, 15. stol., 18. stol., renesance, osvícenství, osobnosti, Kolumbus, Kryštof, Raffael, Erasmus Rotterdamský, Machiavelli, Niccoló, Cortéz, Hernando, Rabelais, Francois, Jindřich VIII., Kalvín, Jan, Ignác z Loyoly, Nostradamus, Michael de, Rubens, Petrus Paulus, Richelieu, Armand Jean du Ples., Galilei, Galileo, Descartes, René, Cromwell, Oliver, Komenský, Jan Amos, Moliére, Jean Baptiste Poquelin, La Fontaine, Jean de, Spinoza, Benedictus (Baruch) de, Locke, John, Leibniz, Gottfried Wilhelm von, Bach, Johann Sebastian, Marie Terezie, císařovna, Diderot, Denis, Voltaire, Kant, Immanuel, Washington, George, Mirabeau, Honoré Gabriel R. de, Isabela Kastilská, Torquemada, Tomás de, Alexandr VI. Borgia, Maxmilián I., Dürer, Albrecht, Bayard, Leonardo da Vinci, Barbarossové, Karel V., Fugger, Jakub II., Moctezuma, Müntzer, Thomas, Sülejman Nádherný, Pizarro, Francisco, Cartier, Jacques, František I., Koperník, Mikuláš, Ivan IV. Hrozný, Filip II., Alžběta I. Anglická Tudorovna, Knox, John, Akbar, Abúl Fath Džaláluddín Muhammad, Terezie z Avily, Jan od Kříže, svatý, Montaigne, Michel de, Abbás I. Veliký, Jindřich III., Jindřich IV., Godunov, Boris, Shakespeare, William, Iejasu, Tokugawa, Cervantes Saavedra, Miguel de, Monteverdi, Claudio, Rudolf II. Habsburský, Ludvík XIII., Bacon, Francis - filozof, Harvey, William, Gustav II. Adolf Vasa, Albrecht z Valdštejna, Urban VIII., Mazarin, Jules, Rembrandt, Harmenszoon van Rijn, Olivares, Kristina Švédská, Velázquez, Diego R. de Silva y, Ludvík XIV., Kchang - Si, Colbert, Jean-Baptiste, Mulaj Ismaíl, Leeuwenhoek, Antony van, Newton, Isaac, Vauban, Sébastien le Prestre de, Petr I. Veliký, Law, John, Linné, Carl von, Fridrich II. Veliký, Ludvík XV., Montesquieu, Charles Louis de, Franklin, Benjamin, Rousseau, Jean-Jacques, Kateřina II. Veliká, Cook, James, Ludvík XVI., Turgot, Anne Robert, Smith, Adam, Josef II., Mozart, Wolfgang Amadeus, Marie Antoinetta, Lavoisier, Antoine Laurent de, Michelangelo Buonarroti, Kateřina Medicejská
[Loading...]
Dostupné
Nakladatelské údaje: Praha ; Litomyšl : Paseka, 2002
Klíčová slova: dějiny, dějepisectví, české země, Čechy, Morava, Slezsko, šlechta, genealogie, heraldika, urozenost, rodokmeny, kroniky, středověk, novověk, raný novověk, šlechtici, rody, šlechtické, každodennost, život, každodenní, dvory, sídla, studie, historické, víra, náboženství, komunikace, ekonomika, zvířata, slavnosti, zábavy, rituály, potomci, výchova, puberta, námluvy, zásnuby, sňatky, smrt, pohřby, Obnovené zřízení zemské, osobnosti, Alžběta I. Anglická Tudorovna, Balbín, Bohuslav, Berka z Dubé, Ladislav, Berka z Dubé, Zbyněk, Beza, Theodor, Bořita z Martinic, Jaroslav, Brtnický z Valdštejna, Hynek, Bruntálský z Vrbna, Karel, Březan, Václav, Budovec z Budova, Václav, Castiglione, Baldassarre, Černín z Chudenic, Heřman, Černín z Chudenic, Humprecht Jan, Černín z Chudenic, Humprecht Jan, Černínová z Harasova, Zuzana, Černohorský z Boskovic, Jan Š., Černý z Vinoře, Jan, Ditrichštejn, František z, Eggenberk, Jan Oldřich z, Erasmus Rotterdamský, Ferdinand I. Habsburský, Ferdinand II. Habsburský, Fridrich Falcký, Griespek z Griespachu, Florian, Grynaeus, Jan Jakub, Gustav II. Adolf Vasa, Habsburkové, Hamza ze Zábědovic, Petr, Harant z Polžic a Bez. , Alžběta, Harant z Polžic a Bez. , Kryštof, Harant z Polžic a Bez., Jan J., Hasištejnský z Lobkovic, Bohuslav Felix, Hasištejnský z Lobkovic, Jan, Hasištejnský z Lobkovic, Jaroslav, Hradec, Adam z, Hradec, Jáchym z, Hradecká z Montfortu, Kateřina, Hradecká z Rožmberka, Anna, Hradecká ze Šlejnic, Anna, Hradecká z Valdštejna, Kateřina, Hrzánové z Harasova, Jagellonci, Kalista, Zdeněk, Kalvín, Jan, Kamenický, Tobiáš Hlaváček, Karel V. Habsburský, Kateřina Medicejská, Kherner Plzeňský, Jan, Klaudyán, Mikuláš, Komenský, Jan Amos, Konečný, Matouš, Kopp z Raumentálu, Jan, Kounic, Fridrich z, Krajíř z Krajku, Arnošt, Krajíř z Krajku, Konrád, Krčín z Jelčan a Sedlčan, Jakub, Kristián IV., Kurovský z Vrchlabí, Vilém, Libštejnský z Kolovrat, Jaros., Lichtenštejnové, Lichtenštejn, Karel z, Lobkovicové, Lucemburkové, Ludanic, Václav Chropyňský z, Ludanic, Václav Rokytnický z
[Loading...]
Dostupné

Akce

RSS

Řezy

[Loading...]