Skip to main content
Zobrazeny záznamy 261-279 z celkem 279.
Klíčová slova: Velká Británie, USA, kultura, slovníky, angličtina, americká, britská, anglický jazyk, akcent, dialekt, zemědělství, revoluce, americké, dějiny, zvířata, živočichové, armáda, armády, Artuš, legendy, děti, banky, bankovnictví, baseball, Keltové, keltská, Britové, Američané, charita, kostely, katedrály, Anglie, občanská válka, občanské války, třídy, sociální, kluby, společnost, barvy, Commonwealth, kriket, kriminalita, smrt, pohřby, vzdělávání, školství, volby, volební, systémy, zaměstnanost, Evropská unie, EU, rodiny, móda, vlády, jídlo, svoboda, práva, zahrady, gesta, hobby, volný čas, aktivity, humor, imigrace, přistěhovalci, přistěhovalectví, průmysl, vlajky, Spojené státy americké, lidé, města, ostrovy, britské, Britské ostrovy, New York, Londýn, styly, stavební, materiály, slohy, architektura, domy, majetek, oděvy, oblečení, obchody, nakupování, vánoce, králové, královny, panovníci, právo, zákonodárství, právní, časopisy, obyčeje, zvyky, peníze, multikulturní, kultury, původní, obyvatelstvo, Indiáni, noviny, Irsko, Severní Irsko, parlamenty, náměstí, politické strany, strany, politické, politika, hospody, hostince, příbuzenství, vztahy, příbuzenské, náboženství, královské, rodiny, školy, Shakespeare, William, otroctví, otrokářství, otroci, vesmír, vesmírné, lety, cestování, kosmické, pověry, obchodní, unie, univerzity, vysoké školy, svatby, váhy, míry, 1. světová válka, 2. světová válka, 1939-1945, války, světové
[Loading...]
Dostupné
Klíčová slova: sex, sexualita, společnost, lidská, Morus, Thomas, dějiny, světové, Eva, kult, ženy, právo, mateřské, muži, morálka, třídní, incest, Egypt, Chammurapi, zákony, prostituce, chrámová, onanie, obřízka, vdovy, spalování, milování, krása, Amazonky, estetika, politika, populační, manželství, věna, rovnoprávnost, zrovnoprávnění, Athény, Aristotelés, podřízenost, hetéry, homosexualita, láska, platonická, lesbická, lesbismus, rozvody, starověk, cizoložství, bezdětnost, Máří Magdaléna, libido, mnohoženství, polygamie, bigamie, harémy, hierarchie, celibát, čarodějnice, rytíři, minnesängři, nevěstince, domy, lázeňské, nahota, příroda, potence, syfilis, mravy, mravnost, protestanti, Jindřich VIII., Michelangelo Buonarroti, Don Juan, perverze, objevy, buňky, pohlavní, spermie, vajíčka, oplodnění, telegonie, šlechta, transvestismus, kastráti, sodomie, Casanova, Giovanni Giacomo, Rousseau, Jean-Jacques, nalezince, děti, vraždy, prostitutky, rozkoš, sadismus, masochismus, Sade, Donatien Alph. Francois de, Napoleon I. Bonaparte, sex-appeal, Sand, George, námluvy, valčíky, tance, pruderie, Shakespeare, William, obrazoborectví, ikonografie, porody, porodnost, Malthus, Thomas Robert, Verlaine, Paul, Rimbaud, Jean Arthur, Wilde, Oscar, pederastie, voyeurství, věda, choroby, nemoci, Neisser, Albert, oidipovský komplex, Rusko, Sovětský svaz, SSSR, sterilizace, dobrovolná, nucená, pohlaví, změny, války, umělé oplodnění, pudy, rozmnožování, Napoleon I. Bonaparte
[Loading...]
Dostupné
[Loading...]
Dostupné
Klíčová slova: dramatici, divadlo, činohra, Aischylos, 525 př.n.l.-476 př., Sofokles, asi 496 př.n.l-406 př, Euripides, asi 480 př.n.l-406 p, Aristofanes, asi 445 př.n.l.-38, Plautus, Titus Maccius, asi 251, Marlowe, Christopher, 1564-1593, Shakespeare, William, 1564-1616, Jonson, Ben, 1572-1637, Macchiavelli, Niccolo, 1469-1527, Vega, Lope de, 1562-1635, Calderón, Pedro de la Barca, 160, Corneille, Pierre, 1606-1684, Moliére, Jean Baptista, 1622-167, Racine, Jean, 1639-1699, Lessing, Gotthold Ephreim, 1729-, Beaumarchais, Pierre A.C., 1732-, Goldoni, Carlo, 1707-1793, Gozzi, Carlo, 1720-1836, Schiller, Friedrich, 1759-1805, Goethe, Johann Wolfgang, 1749-18, Hugo, Victor, 1802-1885, Musset, Alfred de, 1810-1857, Kleist, Heinrich von, 1777-1811, Puškin, Alexandr Sergejevič, 179, Lermontov, Michail J. , 1814-1841, Gribojedov, Alexandr S. , 1795-18, Gogol, Nikolaj V. , 1809-1852, Ibsen, Henrik, 1828-1906, Ostrovskij, Alexandr N. , 1823-19, Shaw, George Bernard, 1856-1950, Čechov, Anton Pavlovič, 1860-190, Strindberg, August, 1849-1912, Gorkij, Maksim, 1868-1936, Maeterlinck, Maurice, 1862-1949, Wedekind, Frank, 1864-1918, Andrejev, Leonid, 1871-1919, Pirandello, Luigi, 1867-1937, Čapek, Karel, 1890-1938, O Neil, Eugen, 1888-1953, Brecht, Bertolt, 1898-1956, Witkiewicz, Stanislav I. , 1885-1, Sartre, Jean Paul, 1905-1980, Frisch, Max, 1911-1991, Dürrenmatt, Friedrich, 1921-1990, Genet, Jean, 1910-1986, Camus, Albert, 1913-1960, Miller, Arthur, 1915-, Williams, Tennessee, 1911-1983, Ionesco, Eugéne, 1912-1994, Beckett, Samuel, 1906-1989, osobnosti, medailóny, životopisy
[Loading...]
Dostupné
Klíčová slova: světové dějiny, osobnosti, panovníci, vojevůdci, politici, vědci, umělci, světci, životopisy, encyklopedie, Ramesse II. Veliký, Šalamoun, judský král, Sapfó, Kýros, perský král, Buddha, Konfucius, Leonidas za Sparty, Hérodotos, Alkibiadés, Aristotelés ze Stageiry, řecký filozof, Alexandr Veliký, Hannibal, Makabejci, Cicero, Marcus Tullius, Ježíš Kristus, Marcus Aurelius, Antonius, římský císař, Konstantin Veliký, Mohamed, Beda Ctihodný, Karel Veliký, Hárún ar-Rašíd, Eleonora Akvitánská, anglická královna, Saladin, Bedřich II., Eduard, černý princ, Brunelleschi, Filippo, Jana z Arku, Magalhaes, Fernao de, Bábur, Sulejmán Veliký, Alžběta I. , anglická královna, Iejasu, Tokugawa, Raleigh, Walter, Galilei, Galileo, Shakespeare, William, Cromwell, Oliver, Pepys, Samuel, Newton, Isaac, vévoda z Marlborough, Voltaire, Johnson, Samuel, Bedřich Veliký, Casanova, Giacomo, Cook, James, Kateřina II. Veliká, Washington, George, Jefferson, Thomas, Louverture, Toussaint, Jones, John Paul, Talleyrand, Charles Maurice, Mozart, Wolfgang Amadeus, Nelson, Horatio, vévoda z Wellingtonu, Napoleon I. Bonaparte, Beethoven, Ludwig van, Austen, Jane, Stanhope, Hester, Byron, George Gordon, Balzac, Honoré de, Puškin, Alexandr Sergejevič, Dumas, Alexandre(otec), Disraeli, Benjamin, Garibaldi, Giuseppe, Lincoln, Abraham, Darwin, Charles, Dickens, Charles, Burton, Richard Francis, Nightingale, Florence, Pasteur, Louis, Tolstoj, Lev Nikolajevič, Čajkovskij, Petr Iljič, Bernhardtová, Sarah, Maupassant, Guy de, Wilde, Oscar, Lloyd George, David, Toulouse-Lautrec, Henri de, Gándhí, Mahátma, Proust, Marcel, Shackleton, Ernest, Churchill, Winston L.S., Einstein, Albert, Atatürk, Mustafa Kemal, Picasso, Pablo, Roosevelt, Franklin Delano, Ben-Gurion, David, Bulgakov, Michail Afanasjevič, Žukov, Georgij Konstantinovič, Hemingway, Ernest, Orwell, George, Schindler, Oskar, Sansom, Odette, Kennedy, John Fitzgerald, Mandela, Nelson, Jan Pavel II., Sacharov, Andrej, Thatcher, Margaret, Franková, Anne, Presley, Elvis, Muhammad Ali, Aung San Suu Kyi
[Loading...]
Dostupné
Klíčová slova: dějiny, 15. stol., 18. stol., renesance, osvícenství, osobnosti, Kolumbus, Kryštof, Raffael, Erasmus Rotterdamský, Machiavelli, Niccoló, Cortéz, Hernando, Rabelais, Francois, Jindřich VIII., Kalvín, Jan, Ignác z Loyoly, Nostradamus, Michael de, Rubens, Petrus Paulus, Richelieu, Armand Jean du Ples., Galilei, Galileo, Descartes, René, Cromwell, Oliver, Komenský, Jan Amos, Moliére, Jean Baptiste Poquelin, La Fontaine, Jean de, Spinoza, Benedictus (Baruch) de, Locke, John, Leibniz, Gottfried Wilhelm von, Bach, Johann Sebastian, Marie Terezie, císařovna, Diderot, Denis, Voltaire, Kant, Immanuel, Washington, George, Mirabeau, Honoré Gabriel R. de, Isabela Kastilská, Torquemada, Tomás de, Alexandr VI. Borgia, Maxmilián I., Dürer, Albrecht, Bayard, Leonardo da Vinci, Barbarossové, Karel V., Fugger, Jakub II., Moctezuma, Müntzer, Thomas, Sülejman Nádherný, Pizarro, Francisco, Cartier, Jacques, František I., Koperník, Mikuláš, Ivan IV. Hrozný, Filip II., Alžběta I. Anglická Tudorovna, Knox, John, Akbar, Abúl Fath Džaláluddín Muhammad, Terezie z Avily, Jan od Kříže, svatý, Montaigne, Michel de, Abbás I. Veliký, Jindřich III., Jindřich IV., Godunov, Boris, Shakespeare, William, Iejasu, Tokugawa, Cervantes Saavedra, Miguel de, Monteverdi, Claudio, Rudolf II. Habsburský, Ludvík XIII., Bacon, Francis - filozof, Harvey, William, Gustav II. Adolf Vasa, Albrecht z Valdštejna, Urban VIII., Mazarin, Jules, Rembrandt, Harmenszoon van Rijn, Olivares, Kristina Švédská, Velázquez, Diego R. de Silva y, Ludvík XIV., Kchang - Si, Colbert, Jean-Baptiste, Mulaj Ismaíl, Leeuwenhoek, Antony van, Newton, Isaac, Vauban, Sébastien le Prestre de, Petr I. Veliký, Law, John, Linné, Carl von, Fridrich II. Veliký, Ludvík XV., Montesquieu, Charles Louis de, Franklin, Benjamin, Rousseau, Jean-Jacques, Kateřina II. Veliká, Cook, James, Ludvík XVI., Turgot, Anne Robert, Smith, Adam, Josef II., Mozart, Wolfgang Amadeus, Marie Antoinetta, Lavoisier, Antoine Laurent de, Michelangelo Buonarroti, Kateřina Medicejská
[Loading...]
Dostupné
Klíčová slova: osobnosti, životopisy, géniové, věda, umění, filozofie, umělci, filozofové, vědci, literatura, Aischylos, al-Birúní, Abú ar-Rajhán, Alhazen, al-Hajtham, Ibn, Anaximandros, Archimédés, Ariosto, Ludovico, Aristarchos, Aristofanés, Aristotelés, Augustinus, Aurelius svatý, Averroes, Ibn Rušd Abú-l-Valíd, Avicenna, Ibn Síná, Bacon, Francis - filozof, Bacon, Roger, Bach, Johan Sebastian, Balzac, Honoré de, Becquerel, Antoine Henri, Beethoven, Ludwig van, Berkeley, George, Bernoulli, Daniel, Boccaccio, Giovanni, Bohr, Niels H.D., Boltzmann, Ludwig, Bosch, Hieronymus, Braun, Wernher von, Brueghel, Pieter st., Bruno, Giordano, Buddha, Buridan, Jean, Byron, George Gordon, Cantor, Georg, Caravaggio, Michelangelo da, Cavendish, Henry, Cézanne, Paul, Cervantes Saavedra, Miguel de, Cicero, Marcus Tullius, Ciolkovskij, Konstantin Eduard., Comte, Auguste, Crick, Francis Harry Compton, Curie-Sklodowská, Marie, Dante Alighieri, Darwin, Charles Robert, Defoe, Daniel, Démokritos, Descartes, René, Dickens, Charles, Diderot, Denis, Dirac, Paul Adrien Maurice, Dostojevskij, Fjodor Michajlovič, Dumas, Alexandre, Dvořák, Antonín - skladatel, Eddington, Arthur Stanley, Edison, Thomas Alva, Einstein, Albert, Teorie relativity, Epikúros ze Samu, Erasmus Rotterdamský, Eriugena, Joannes Scottus, Euklidés, Euler, Leonhard, Eurípidés, Faraday, Michael, Fermat, Pierra de, Fermi, Enrico, Feynman, Richard P., Freud, Sigmund, Fridman, Alexandr, Galenos z Pergamu, Galilei, Galileo, Gamow, George, Gándhí, Mahátma, Gauguin, Paul, Gauss, Karl Friedrich, Gell-Mann, Murray, Giotto, Gödel, Kurt, Goethe, Johann Wolfgang von, Gogh, Vincent van, Goya y Lucientes, Francisco de, Greco, Domenico T., El Greco, Gutenberg, Johannes, Hawking, Stephen, Haydn, Joseph, Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Heine, Heinrich, Heisenberg, Werner, Hérakleitos z Efesu, Hérodotos, Herschel, William, Hertz, Heinrich Rudolf, Hésiodos, Hilbert, David, Hipparchos, Hippokratés z Kón, Homér, Hoyle, Fred, Hugo, Victor, Hume, David, Husserl, Edmund, Huygens, Christiaan, Chaucer, Geoffrey, Chandrasekhara, Subrahmanyan, Jaspers, Karl, Jung, Carl Gustav, Kafka, Franz, Kant, Immanuel, Kelvin, William, Kepler, Johannes, Kierkegaard, Sören Aabye, Koch, Robert, Komenský, Jan Amos, Konfucius, Koperník, Mikuláš, Kusánský, Mikuláš, Landau, Lev Davidovič, Lao-c', Laplace, Pierre-Simon, Lavoisier, Antoine Laurent de, Leeuwenhoek, Antony van, Leibniz, Gottfried Wilhelm von, Leonardo da Vinci, Linde, Andrej, Linné, Carl von, Locke, John, Lomonosov, Michail Vasiljevič, Lorenz, Konrad, Mach, Ernst, Machiavelli, Niccoló, Maimonides, Moses, Manet, Edouard, Marx, Karl, Masaryk, Tomáš Garrigue, Maxwell, James Clerk, May, Karl, Mendel, Johann Gregor, Mendělejev, Dmitrij Ivanovič, Mickiewicz, Adam, Michelangelo Buonarroti, Moliére, Jean Baptiste Poquelin, More, Thomas, Mozart, Wolfgang Amadeus, Muhammad, Nágárdžuna, Neumann, John von, Newton, Isaac, Nietzsche, Friedrich, Nobel, Alfred, Nostradamus, Michael de, Occam, William, Ohm, Georg Simon, Órigenés z Alexandrie, Ovidius Naso, Publius, Paracelsus, Parmenidés, Pascal, Blaise, Pasteur, Louis, Pauli, Wolfgang, Pauling, Linus Carl, Pavel, svatý, Pavlov, Ivan Petrovič, Penrose, Roger, Petrarca, Francesco, Planck, Max Karl Ernst Ludwig, Platón, Plotinos, Poe, Edgar Allan, Poincaré, Henri Jules, Prigogine, Ilya, Puškin, Alexandr Sergejevič, Pýthagorás ze Samu, Rabelais, Francois, Raffael Santi, Rembrandt, Harmenszoon van Rijn, Renoir, Auguste, Riemann, Bernhard, Rimbaud, Jean Arthur, Röntgen, Wilhelm Conrad, Rousseau, Jean-Jacques, Rubens, Petrus Paulus, Russell, Bertrand, Rutherford, Ernest, Scott, Walter, Seneca, Lucius Annaeus, Shakespeare, William, Schiller, Friedrich, Schopenhauer, Arthur, Schrödinger, Erwin, Schrödingerova kočka, Smith, Adam, Sofoklés, Sókratés, Spinoza, Benedictus (Baruch) de, Stevenson, Robert Louis, Swift, Jonathan, Šankara, Šklovskij, Josif Samuilovič, Chardin, Pierre Teilhard de, Tesla, Nikola, Thalés z Mílétu, Tizian, Tolstoj, Lev Nikolajevič, Tomáš Akvinský, svatý, Turing, Alan Mathison, Twain, Mark, Verdi, Giuseppe, Vergilius, Publius Maro, Verne, Jules, Villon, Francois, Volta, Alessandro G., Voltaire, Francois Marie Arouet, Wagner, Richard, Watt, James, Wegener, Alfred Lothar, Weinberger, Steven, Wells, Herbert George, Wheeler, John Archibald, Whitehead, Alfred North, Whitman, Walt, Wiener, Norbert, Witten, Edward, Wittgenstein, Ludwig, Zeldovič, Jakov Borisovič, Zénón z Eleje, Zola, Émile
[Loading...]
Dostupné
Dostupné

Akce

RSS

Řezy

[Loading...]